Tuesday, 13 May 2008

နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၶဳဒၶႆ

ပစၥယုေဒၶသ ပါ႒ိ

ေဟတုပစၥေယာ ၊ အာရမၼဏပစၥေယာ ၊

အဓိပတိ ပစၥေယာ၊

အနႏၱရပစၥေယာ ၊ သမနႏၱရ ပစၥေယာ ၊

သဟဇာတ ပစၥေယာ ၊

အညမည ပစၥေယာ၊ နိႆယ ပစၥေယာ၊

ဥပနိႆယပစၥေယာ ၊

ပုေရဇာတ ပစၥေယာ ၊ ပစၦာဇာတ ပစၥေယာ၊

အာေသ၀နပစၥေယာ ၊

ကမၼ ပစၥေယာ ၊ ၀ိပါက ပစၥေယာ ၊ အာဟာရ ပစၥေယာ ၊

ဣျႏၵိယပစၥေယာ ၊

စ်ာန ပစၥေယာ ၊ မဂၢ ပစၥေယာ ၊ သမၸယုတၱ ပစၥေယာ ၊

၀ိပၸ ယုတၱ ပစၥေယာ၊

အတိၳိပစၥေယာ ၊ နတၳိ ပစၥေယာ ၊ ၀ိဂတ ပစၥေယာ ၊

အ၀ိကတ ပစၥေယာ တိ။

ပစၥယုေဒၵေသာ နိ႒ိေတာ။

ပ႒ာန္း ၂၄ ပစၥည္း အက်ဥ္းၿပီး ၏ ။


Thursday, 1 May 2008

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး

ၾသကာသ ဘုရားရွိခိုး


ၾသကာသ၊ ၾသကာသ ၊ ၾသကာသ ၊
ဲကာယကံ ၊ ၀စီကံ ၊ မေနာကံ
သဗၺေဒါသ ခပ္သိမ္းေသာ အျပစ္တို႕ကို
ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးငွာ
ပထမ ၊ ဒုတိယ ၊ တတိယ၊
တစ္ၾကိမ္ ၊ႏွစ္ၾကိမ္ ၊သံုးၾကိမ္ ေျမာက္ေအာင္
ဘုရားရတနာ ၊ တရားရတနာ ၊သံဃာရတနာ ၊
ရတနာျမတ္သံုးပါးတို႕ကို အရိုအေသ အေလးအျမတ္
လက္အုပ္မိုး၍ ရွိခိုးပူေဇာ္ ဖူးေျမာ္မာန္ေလ်ာ့ ကန္ေတာ့ပါ၏အရွင္ဘုရား ။

ကန္ေတာ့ရေသာ အက်ိဳးအားေၾကာင့္
အပါယ္ေလးပါး ၊ ကပ္သံုးပါး ၊ရပ္ျပစ္ရွစ္ပါး ၊
ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး ၊ ၀ိပတၱိတရားေလးပါး ၊ဗ်ႆနတရားငါးပါး တို႕မွ
အခါခပ္သိမ္း ကင္းလြတ္ၿငိမ္းသည္ျဖစ္၍
နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာာ္ျမတ္ကို ရပါလို၏ အရွင္ဘုရား။

ေတာင္ကြၽန္းသမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶ အ႒ဝီသဥၥ၊ ဒြါဒသဥၥ သဟႆေက။
ပဥၥႆတသဟႆာနိ၊ နမာမိ သိရသာမဟံ။
အပၸကာ ဝါလုကာ ဂဂၤါ၊ အနႏၲာနိဗၺဳတာ ဇိနာ။
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ၊ အာဒေရန နမာမဟံ။
နမကၠရာႏုဘာေဝန၊ ဟိတြာ သေဗၺ ဥပဒၵေဝ။
အေနကအႏၲရာရာပိ၊ ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ။

မဏိေဇာတ (ပတၱျမားရတနာဂါထာေတာ္)

၁။ ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၲိမာ ဘာတိစႏၵိမာ
ႆနၷေဒါၶ ခတၳိေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ
အထသဗၺာ မေဟာရတိၲ ံ၊ ဗုေဒါၶ တပတိ ေတဇသာ
ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳေမ ၊ ေဟာတု ဇယ မဂၤလံ ။
၂။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ
စိတၱံ ယႆ ၊ န ကမၸတိ
အ ေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ။
၃။ တုေ႒ဟိ တုေ႒ဟိ မမ တုေ႒ဟိ - ပိေယဟိ ပိေယဟိ မမပိေယဟိ-
သိေႏၷဟံ သိေႏၷဟံ မမသိေႏၷဟံ -
ရာဇ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - အမစၥ ရာဇ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - အမစၥ
စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
ေဒဝ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ေဒဝီ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
ပုရိသ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ဣတၳိ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
သဗၺ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံျခင္း -
ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံကပ္ - ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံျခင္းကပ္ ေစ။
၄။ သဗၺ ဟိတ - မဂၤလာနိ - ပုညာဘိ - သိရိေသာဘဏီ
သူရႆတီစ - ေမမာတာ၊ နိစၥံ - ရကၡနၲဳ - မံသဒါ ။
ဂါထာေတာ္ တစ္ပုဒ္ လွ်င္ ၂၇ ေခါက္စီျဖင့္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္
ရပါမည္။စုစုေပါင္း ဂါထာေတာ္ ၄ ပုဒ္ ျဖစ္၍ အေခါက္ေရေပါင္း ၁၀၈ ေခါက္
ေစ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရပါမည္။ ထို ့ ျပင္ ထို ဂါထာေတာ္ ၄ ပုဒ္ ကို
၁၀၈ ေခါက္ ေစ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရာ တြင္ တထိုင္ထဲ ႏွင့္ ( ဝါ )
ဣတၳိယာ ပုတ္ တစ္ပါးထဲ ႏွင့္ ျပီးစီးေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရမည္ ကို
အထူးသတိျပဳပါေလ။

ေဝပုလႅာ ရာမ ဆရာေတာ္
(မဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ)
ျပည္ျမိဳ႕။