Thursday, 1 May 2008

မဏိေဇာတ (ပတၱျမားရတနာဂါထာေတာ္)

၁။ ဒိဝါတပတိ အာဒိေစၥာ ၊ ရတၲိမာ ဘာတိစႏၵိမာ
ႆနၷေဒါၶ ခတၳိေယာ တပတိ ၊ စ်ာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ
အထသဗၺာ မေဟာရတိၲ ံ၊ ဗုေဒါၶ တပတိ ေတဇသာ
ဧေတန သစၥဝေဇၨန ေသာတိၳေမ ၊ ေဟာတု ဇယ မဂၤလံ ။
၂။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ
စိတၱံ ယႆ ၊ န ကမၸတိ
အ ေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ။
၃။ တုေ႒ဟိ တုေ႒ဟိ မမ တုေ႒ဟိ - ပိေယဟိ ပိေယဟိ မမပိေယဟိ-
သိေႏၷဟံ သိေႏၷဟံ မမသိေႏၷဟံ -
ရာဇ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - အမစၥ ရာဇ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - အမစၥ
စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
ေဒဝ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ေဒဝီ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
ပုရိသ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ဣတၳိ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း -
သဗၺ စိတၱံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း - ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံျခင္း -
ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံကပ္ - ေၾသာင္း ဧဟိ -ဧဟိ - ဗလံျခင္းကပ္ ေစ။
၄။ သဗၺ ဟိတ - မဂၤလာနိ - ပုညာဘိ - သိရိေသာဘဏီ
သူရႆတီစ - ေမမာတာ၊ နိစၥံ - ရကၡနၲဳ - မံသဒါ ။
ဂါထာေတာ္ တစ္ပုဒ္ လွ်င္ ၂၇ ေခါက္စီျဖင့္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္
ရပါမည္။စုစုေပါင္း ဂါထာေတာ္ ၄ ပုဒ္ ျဖစ္၍ အေခါက္ေရေပါင္း ၁၀၈ ေခါက္
ေစ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရပါမည္။ ထို ့ ျပင္ ထို ဂါထာေတာ္ ၄ ပုဒ္ ကို
၁၀၈ ေခါက္ ေစ့ေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရာ တြင္ တထိုင္ထဲ ႏွင့္ ( ဝါ )
ဣတၳိယာ ပုတ္ တစ္ပါးထဲ ႏွင့္ ျပီးစီးေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၥ်ယ္ ရမည္ ကို
အထူးသတိျပဳပါေလ။

ေဝပုလႅာ ရာမ ဆရာေတာ္
(မဟာ သဒၶမၼ ေဇာတိကဓဇ)
ျပည္ျမိဳ႕။

No comments: